معرفی سفیر یا نمایندگی
گروه های دانشجویی

گروههای دانشجوئی

دانشجویان بورسیه یا دارای فرصت مطالعاتی که پس از قبولی در آزمون جامع اعزام دانشجو با دریافت حکم از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس ، دکتری ، دکترای تخصصی یا فوق تخصص به خارج از کشور اعزام می گردند. کلیه هزینه های تحصیل این گروه از دانشجویان توسط یکی از وزارتخانه های مورد اشاره تامین و به ایشان پرداخت می شود.
این گروه از دانشجویان در طول مقطع تحصیلی مندرج در حکم بورس از کلیه تسهیلات و مزایای دانشجویی که از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارایه می شود (برای خود و خانواده) بهره مند خواهند شد.

گروه دوم :
دانشجویانی که پس از قبولی در آزمونهای مربوطه با دریافت حکم از سایر وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف به خارج از کشور اعزام می گردند. کلیه هزینه های تحصیل این گروه از دانشجویان نیز توسط وزارتخانه های اعزام کننده تامین و به ایشان پرداخت می شود.
در صورتی که اعزام این گروه ازدانشجویان با هماهنگی یکی از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته باشد ، تسهیلات و مزایای دانشجویی از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارایه خواهد شد.

گروه سوم :
دانشجویانی که بر اساس موافقتنامه های فرهنگی و علمی امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولتها در مقاطع مختلف به تحصیل می پردازند. . به طور معمول کلیه هزینه های تحصیل این گروه از دانشجویان توسط دولت پذیرنده تامین و پرداخت می شود.
این گروه از دانشجویان در طول مقطع تحصیلی پذیرفته شده در صورت ارایه موافقتنامه وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می توانند از تسهیلات و مزایای دانشجویی که از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارایه می شود (برای خود و خانواده) بهره مند شوند.

گروه چهارم :
دانشجویانی که با اخذ مجوز استفاده از تسهیلات دانشجویی از وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل می دهند.
این گروه از دانشجویان بر اساس مجوز مورد اشاره در طول یک مقطع تحصیلی از کلیه تسهیلات و مزایای دانشجویی که از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارایه می شود (برای خود و خانواده) بهره مند خواهند شد.

گروه پنجم :
دانشجویانی که بطور آزاد و بدون دریافت هرگونه مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند.
این گروه از دانشجویان نیز در صورت اخذ مجوز لازم ، می توانند از مزایا ی تسهیلات دانشجویی بهره مند گردند.

تذکرات مهم:

1-      دانشجویانی که با سپردن وثیقه ( به معاونت وظیفه عمومی ناجا ) از کشور خارج شده و یا در دانشگاه های غیر معتبر تحصیل می کنند، نمی توانند از تسهیلات دانشجویی استفاده نمایند.

2 -  فهرست دانشگاه های معتبر مندرج در پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به نشانی www.msrt.ir قابل استناد و دسترسی می باشد.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر