معرفی سفیر یا نمایندگی
انتقال دانش آموزان به مدارس داخل کشور

انتقال دانش آموزان به مدارس داخل کشور

یکی از شرایط اصلی مندرج در مقررات اعلام شده از سوی اداره کل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش برای انتقال دانش آموزان به مدارس داخل کشور ارایه اوراق و مدارک تحصیلی دارای مهر تایید  بخش کنسولی سفارت  می باشد. از این رو ضرورت دارد تا (والدین) این گونه دانش آموزان قبل از عزیمت به ایران ، بنحو مقتضی با بخش کنسولی سفارت مذاکره و مشاوره نمایند.
نحوه تایید اوراق و مدارک این دانش آموزان همانند روش مندرج در قسمت تایید و اوراق مدارک تحصیلی همین بخش می باشد.
دانش آموزان پس از مراجعت به کشور می بایست برا ی ارزشیابی مدارک تحصیلی خود و ثبت نام در یکی از مدارس داخل کشور ، ابتدا به اداره کل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش تهران مراجعه و گواهینامه ارزشیابی تحصیلات خارجی دریافت نمایند.
برای اطلاع از نشانی ، شماره تلفن و نمابر اداره کل مزبور اینجا(www.edosa-ir.com ) را کلیک نمائید.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر