معرفی سفیر یا نمایندگی
درخواست صدور شناسنامه افراد زیر 18 سال

 

درخواست صدور شناسنامه افراد زیر 18 سال

 - چنانچه امکان حضور در محل سفارت جهت امضاء دفاتر ثبت را ندارید، می توانید با اختیار نمودن وکیل، حق امضای دفاتر را به وی تفویض نمایید. در این صورت پدر و مادر (والدین) هر کدام بطور جداگانه می بایستی ضمن تکمیل و امضای وکالتنامه امضای دفاتر ثبت، و پس از تائید امضاء توسط JP کپی برابراصل گذرنامه امضاء شده و هزینه وکالتنامه  به همراه سایر مدارک را به سفارت ارسال نمایند.

- تكميل پرسشنامه مشخصات فردي توسط پدر

- تكميل پرسشنامه درخواست صدور شناسنامه توسط پدر نوزاد و امضاي والدين ( درج شماره ملی پدر و مادر در فرم مربوطه الزامی می باشد.)

- اصل شناسنامه جديد والدين

-کپی گذرنامه و مدرک اقامت در نیوزلند 

- اصل  وتصویرگواهي ولادت(Birth Certificate ) صادره از سوي مقامات نيوزيلندي (درگواهي مذكور مطابقت مشخصات والدين با شناسنامه آنها الزاميست) قابل توجه متقاضیان محترم : اصل گواهی ولادت اعاده نخواهد شد)

- هزينه صدور شناسنامه (55 دلار)

- در صورت عدم ثبت ازدواج والدین در شناسنامه های ایرانی ، فرم اقرارنامه توسط پدر و مادر نیز تکمیل و ارسال گردد. 

- یک عدد پاکت پست سفارشی جهت عودت مدارک ،

توجه :

  1. پاکتهای ارسالی باید از نوع Registered Post و یا Trackpak باشد .
  2. - با توجه به اینکه پاکت پستی فقط در مقابل امضاء تحویل داده می شود ، از درج نشانی صندوق پستی اجتناب ورزیده و حتما روی پاکت برگشتی نشانی محل دریافت اعلام گردد.
  3. - روی پاکت برگشتی حتما نشانی محل دریافت درج شود.
  4. - اگر از پاکتهای Trackpak استفاده می نمایید، باید از نوع تحویل در مقابل امضاء   "Registered Signature" باشد.
  5. چنانچه از نوع پاکتهای  "Non Signature" ارسال شود سفارت از عودت مدارک معذور است.

 

   دانلود : vekalat_Emzaye_Dafater.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود : zojiat.pdf           حجم فایل 217 KB
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر