معرفی سفیر یا نمایندگی
صدور گذرنامه جهت افرادی که دارای اقامت یا ویزای معتبر در نیولند هستند

 

صدورگذرنامه برای افرادمقیم نیوزلند

نکات مهم

الف-قبل ازارسال مدارک تصویرآن رابرای خودتان تهیه فرمائید

ب- جهت تسریع دردریافت خدمات کنسولی ازارسال مدارک ناقص خودداری فرمائید

ج-جهت پیشگیری ازمشکلات ناشی ازمفقودشدن مدارک درعملیات پستی ازارسال مدارک اضافی خودداری فرمائید

 

ارسال مدارک ذیل بطورکامل وباتوجه به شرایط متقاضی

خلاصه مدارک

1-اصل گذرنامه قدیمی وتصویرصفحه اول واقامت

2(دو قطعه عکس جدید زمینه سفید (کمتر از 6 ماه) غیر فوری-پشت نویسی شده - بدون عینک و کلاه (خانمها با پوشش اسلامی--فقط گردی صورت مشخص باشد)

3-چک بانکی هزینه ومطابق مقررات باتوجه به شرایط متقاضی یابرداخت الکترونیکی به شرح ذیل

4-تصویربرابراصل شناسنامه ومطابق مقررات باتوجه به شرایط متقاضی

5- پرسشنامه هاباتوجه به شرایط متقاضی

6-پاکت بازگشت  نیوزیلندپست مدارک با ادرس متقاضی ودارای ترک نامبر

7-تصویربرابراصل کارت پایان خدمت برای اقایان بالاتراز۱۸سال یاتکمیل فرم مهرخروج مشمولان   http://wellington.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=152&fkeyid=&siteid=152&pageid=23842

8-اصل گذرنامه همسربانوان متاهل وپدرافرادکمتراز۱۸سال متقاضی تغییرمحل اقامت

  

پرسشنامه ها

-1 تكميل دقيق و كامل پرسشنامه صدور گذرنامه

2-تكميل پرسشنامه مشخصات فردي توسط متقاضي

تقاضانامه كتبي متقاضي و ذکر دقیق درخواست و یا درخواستها

اصل گذرنامه ایرانی و تصویر  صفحه ویزا

-3- تکمیل پرسشنامه اجازه خروج همسر و فرزند  توسط پدر ، برای بانوان دارای همسر و فرزندان زیر 18 سال. ( ارسال  اصل گذرنامه اجازه دهنده که دارای امضائ می باشد نیز الزامی است)   

- چنانچه می خواهید محل اقامت در گذرنامه نیوزلند باشد ، ( حنما توصیه می شود) فرم تغییر محل اقامت را تکمیل نمائیدواصل گذرنامه وتصویربرابراصل صفحه اول ودوم شناسنامه خود و همسرراارسال نماپید. ( در غیراین صورت بانوان متاهل وفرزندان زیر۱۸سال حتما به سامانه تاک مراجعه نموده اجازه خروج از کشور دریافت وجهت تایید به  سفارت ارسال نمایند ضمنا این افراد وسایرافرادی که محل اقامتشان درگذرنامه ایران درج می شود است دراولین مراجعه به کشور باید جهت ثبت گذرنامه به اداره گذرنامه مراجعه نمایند.)
تذکرمهم : به هموطنانی که قصددارندبیش از 12ماه درکشوراقامت داشته باشند توصیه می شود محل اقامتشان راازایران تغییرندهند زیرا درصورت تغییرمحل اقامت واقامت بیش از یکسال درکشور باید گذرنامه شان را درکشورتعویض نمایند

 

- پرداخت هزینه صدور گذرنامه ( صدور گذرنامه  وتغییرمحل اقامت به نیوزیلند 201 دلار ، برای افراد زیر 18 سال 116 دلار- )  بصورت بانک چک در وجهIran Embassy

 

‍ویابرداخت الکترونیکی مبلغ صدورگذرنامه به ترتیب ذیل

شماره حساب جهت برداخت الکترونیکی ۳۸۹۰۱۱۰۰۸۳۹۵۷۰۱  

38-9011-0083957-01))  بانک کیوی

وارسال رسید برداخت  وجه همراه باسایرمدارک 

 

 

 

هزینه صدورگذرنامه برای افرادبالای 18سال درصورتی که محل اقامت درگذرنامه کنونی  نیوزیلندباشد 170 دلاروبرای زیر18سال 85 دلار است 

اگربرای گذرنامه اعضای خانواده یا چندخدمت کنسولی اقدام می فرماپید کلیه هزینه ها حتما دریک چک بانکی برداخت شود.

تذکرمهم: افرادی که درخواست  گذرنامه بدون درخواست تغییرمحل اقامت داشته باشند درمسافرت به کشور حتما بایدبرای دریافت خروجی به اداره گذرنامه ناجا درتهران مراجعه نمایند -بانوان متاهل نیزلازم است برای دریافت خروجی حتما  اجازه خروج همسراز سامانه تاک دریافت نمایند.

تذکرمهم:

جهت بیشگیری از تاخیردردریافت - مدارک رافقط ازطریق شرکت نیوزلندبست ارسال فرموده وترک نامبرباکت بازگشتی راتا زمان دریافت مدارک نزد خود حفظ فرمایید.

:تذکرمهم: 1-: -قبل از ارسال مدارک ، یک نسخه تصویر صفحات شناسنامه و صفحات گذرنامه را برای خود نگهداری نمائید.

نکات مهم:

- چنانچه دارای تابعیت ( گذرنامه ) نیوزلند می باشید و یا دارای اقامت و یا مدرک پناهندگی می باشید، حتما به قسمت مربوطهhttp://wellington.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=152&fkeyid=&siteid=152&pageid=23309   مراجعه نمائید. --

 - چنانچه گذرنامه ایرانی شما مفقود شده است علاوه بر این بخش ، قسمت مربوط به گذرنامه مفقوده    را نیز ملاحظه نمائید.http://wellington.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=152&fkeyid=&siteid=152&pageid=23308

 

 

دانشجویان محترم که با وثیقه ازکشور-

خارج شده و فارغ التحصیل شده اند لازم است جهت تغییرمحل اقامت ابتدا  درخصوص فرآیند تغییرمهردانشجوئی به مهرمشمولان اقدام نمایند .باتوجه به مطالب مندرج درآدرس ذیل(http://wellington.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=152&fkeyid=&siteid=152&fkeyid=&siteid=152&pageid=23696)

- اشخاصي كه مشمول خدمت نظام وظيفه عمومی میباشند علاوه بر این بخش ، جهت دریافت مهر خروج ويژه به قسمت خروج مشمولین مراجعه نمایند

تذکرمهم:

جهت بیشگیری از تاخیردردریافت - مدارک رافقط ازطریق شرکت نیوزلندبست ارسال فرموده وترک نامبرباکت بازگشتی راتا زمان دریافت مدارک نزد خود حفظ فرمایید.

:تذکرمهم: 1-: -قبل از ارسال مدارک ، یک نسخه تصویر صفحات شناسنامه و صفحات گذرنامه را برای خود نگهداری نمائید.

یک عدد پاکت پست سفارشی جهت عودت مدارک

  1. پاکتهای ارسالی باید از نوع Registered Post و یا Trackpak باشد .
  2. - با توجه به اینکه پاکت پستی فقط در مقابل امضاء تحویل داده می شود ، از درج نشانی صندوق پستی اجتناب ورزیده و حتما روی پاکت برگشتی نشانی محل دریافت اعلام گردد.
  3. - روی پاکت برگشتی حتما نشانی محل دریافت درج شود.
  4. - اگر از پاکتهای Trackpak استفاده می نمایید، باید از نوع تحویل در مقابل امضاء   "Registered Signature" باشد.
  5. چنانچه از نوع پاکتهای  "Non Signature" ارسال شود سفارت از عودت مدارک معذور است.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر