معرفی سفیر یا نمایندگی
هزینه خدمات کنسولی

هزینه های کنسولی

رديف

خدمات کنسولي

نرخ تعرفه

 

   

 

   

1

صدورشناسنامه  55$

2

الصاق عکس

$17

3

صدور گواهی تجرد

$20

 

 

 

5

صدور پروانه زناشویی

$41

6

ثبت ازدواج

$31

7

ثبت طلاق در شرایط حضور زوجین

$70

8

ترجمه شناسنامه

 

 

$20

9

صدور  گذرنامه بالای ۱۸ سال 

$170

 

صدورگذرنامه زیر۱۸ سال  85$

10

تغییر محل اقامت

31$

 

12

صدور مهر خروجی

31$

13

هزینه مکاتبات خروجی مشمولین

$50

14

هزینه مکاتبات اخذ مجوزخروجی عابرین غیر مجاز

$50

15

تصدیق امضاء معمولی

$31

 

   

16

درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

$31

17

صدور پروانه زناشويي

$41

18

صدور گواهي ازدواج

$28

 

   

19

وکالتنامه  فروش(اموال غیرمنقول )ملک، آپارتمان 224

فروش اموال منقول-44-سایروکالتها31- $

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر