معرفی سفیر یا نمایندگی
امور مربوط به وکالتنامه و تایید امضاء

 

امور وکالت نامه و تائيد امضا

 

هموطن گرامی جهت تسریع در دریافت خدمات کنسولی مطالب ذیل رابدقت مطالعه فرموده وازارسال مدارک ناقص یا مدارک اضافی خودداری فرمایید

وفق مقررات جدید برای تنظیم و تائید هر گونه وکالتنامه و تائید امضاء ، باید در سامانه الکترونیک تائید مدارک ( سامانه تاک -tak.mfa.ir) ثبت نام و دربخش وکالتنامه برای هر وکالت و تائید امضاء کد رهگیری جداگانه دریافت نمائید و با همراه داشتن کد رهگیری ،وچک بانکی یرداخت هزینه تاپید وکالت ویاپرداخت الکترونیکی هزینه وارائه رسید پرداخت بانضمام سایر مدارک ذکر شده در ذیل جهت تائید و امضاء وکالتنامه به سفارت مراجعه نمائید.

با توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به اینکه اطلاعات وارد شده توسط متقاضی در وکالتنامه چاپ خواهد شد، مشخصات و اطلاعات مورد نیاز را به طور دقیق و کامل بعداز هماهنگی با اداره ای که قراراست وکالتنامه به آن اداره یا دفترخانه اراپه شود در سامانه تاک دربخش وکالتنامه ها وارد نمائیدتا احیانامتن وکالت  از طرف اداره یادفترخانه درکشور ایرادی نداشته باشد وبعد از تاپید وارسال قابل استفاده باشد . عواقب ناشی از نقص و مغایرت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی می باشد.

نکات مهم برای نگارش وکالتنامه
-1 ) جهت ایجاد حساب کاربری فقط از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید به قسمت "ثبت نام" در سامانه tak.mfa.ir وارد شده وفرم مربوطه را کامل پر نمایید.
توجه کنید که فقط برای یک بار بایستی ثبت نام نمایید. در صورتی که قبلاً در سامانه ثبت نام کرده اید با
وارد کردن نام کاربری خود )که همان کد ملی شما بدون خطوط فاصله می باشد( و اسم رمزی که هنگام
ثبت نام انتخاب کرده ایدترجیحا شماره شناسنامه یاشماره ای که فراموش نکنیدوارد سامانه شوید و به مرحله دوم بروید.
)2 در غیر اینصورت
)3 برای ورود اطلاعات به زبان فارسی و یا انگلیسی نیازی به تغییر زبان کامپیوتر نمیباشد. هر کجا لازم باشد
فارسی تایپ میشود. برای کمک به شما صفحه کلید مجازی وجود است.
)4
مرحله دوم: تنظیم وکالتنامه/تصدیق امضاء
)1 پس از ورود به سامانه جامع تایید اسناد قسمت" تصدیق امضائ  را انتخاب نمایید.
)2 پس از انتخاب نوع وکالتنامه مورد نظر خود، اطلاعات خواسته شده در فرم را تکمیل نمایید. لازم به
توضیح است که "مورد وکالت" که متن آن از قبل پر شده است، فقط بصورت نمونه ای از نوع وکالت
انتخابی شماست. مسئولیت متن وکالتنامه برعهده وکالت دهنده میباشد.
)3 اطلاعات مربوط به خود را با دقت چک نمایید
)4 اطلاعات مربوط به وکیل را تکمیل کنید.
)5 پس از کامل نمودن کلیه موارد خواسته شده و اطمینان از صحت کلیه مطالب کلید "تایید" را کلیک
کنید.

مطمئن شوید سفارت جمهوری اسلامی ایران- ولینگتن رادر فرم انتخاب نموده اید 
توجه :اگر ازمتن خاصی غیرازنمونه های موجوداستفاده می کنید متن وکالت نباید طولانی باشدوالا وکالتنامه درسامانه ثبت نمی شود وکدرهگیری صادرنمی گردد.

)6 کد رهگیری را چاپ کرده مطابق دستورالعمل نوشته شده عمل نمایید.

برای هر برگ وکالتنامه و یا تصدیق امضاء ، کد رهگیری جداگانه دریافت نمائید

نکات مهم :

- مسئولیت پذیرش و یا عدم پذیرش متن وکالتنامه توسط مراجع داخل کشور به عهده متقاضی می باشد ، لذا توصیه می شود قبل از تنظیم وکالتنامه متن دقیق آن را از وکیل خود در ایران دریافت نماید.

- تاکید می شود، قبل از مراجعه به سفارت ، در سامانه تائید اسناد ( سامانه تاک ) ثبت نام و وکالتنامه را در سامانه تایپ و تنظیم نمائید و پس از دریافت کد رهگیری ، با همراه داشتن کد رهگیری و سایر مدارک جهت امضاء وکالتنامه به سفارت مراجعه نمائید.

- متن وکالتنامه میبایستی به طور دقیق در سامانه تائید اسناد ( سامانه تاک) تایپ شود

- هزینه تصدیق امضای وکالتنامه اموال فروش غیر منقول 224$

- هزینه تصدیق امضای وکالتنامه فروش اموال منقول 44$

- هزینه تصدیق امضای وکالتنامه برای دریافت مستمری و امور اداری 31$

شماره حساب جهت برداخت الکترونیکی ۳۸۹۰۱۱۰۰۸۳۹۵۷۰۱  

38-9011-0083957-01))  بانک کیوی

وارسال رسید برداخت  وجه همراه باسایرمدارک 

 مدارک مورد نیاز :

  1. تکمیل دقیق پرسشنامه مشخصات فردی
  2. کپی برابراصل گذرنامه معتبرمتقاضی 
  3. پرداخت هزینه تائید وکالتنامه بصورت بانک چک در وجه Iran Embassy
  4. یک عدد پاکت پست سفارشی ترک نامبرداردارای آدرس متقاضی جهت عودت مدارک

 

مراحل دریافت کد رهگیری: ( مجددا تاکید می شود قبل از مراجعه به سفارت کد رهگیری دریافت نمائید)

1_ ثبت نام در سامانه تاک ( شماره ملی را بدون خط فاصله وارد نمائید )

2_ ورود به سامانه ( شماره ملی ، همان نام کاربری شماست. )

3_ تایپ دقیق مشخصات وکیل و موکل و متن وکالتنامه

4_ دریافت کد رهگیری و چاپ آن

ضمنا برای کسب اطلاعات بیشترمی توانید به آدرس اینترنتیhttp://www.daftar.org/forms/fees/vekalat.pdfنیز مراجعه فرماپید

  • آدرس سامانه تاک www.tak.mfa.ir ( تعدادی کلیپ آموزشی در خصوص نحوه تنظیم وکالت در سامانه موجود می باشد.)

اطلاعات و فرم های مربوطه و بارگذاری مدارک مورد نیاز با کیفیت مناسب انجام شود.

در سامانه تاک متن تعدادی از وکالتنامه ها موجود می باشد ، با این حال نمونه برخی از وکالتنامه ها صرفا جهت کمک به هموطنانی که آشنایی با تهیه متن وکالتنامه ندارند در این قسمت قرار گرفته است و بایددرسامانه تاک افزوده شودهمچنین مسئولیت پذیرش و یا عدم پذیرش آن توسط مراجع داخل کشور به عهده متقاضی می باشد.

 

 

 

   دانلود : azlvakil.pdf           حجم فایل 32 KB
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر